Karaciğerde Nodül Nasıl Oluşur ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Karaciğer nodülleri; iyi huylu ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayrılan, belirli boyutlara ulaştığı takdirde vücut için tehlikeli hale gelen ve teşhis edilmesi zor olan bir hastalıktır.

Karaciğerde Nodül

Öncelikli olarak karaciğer hastalıklarının diğerlerine kıyasla daha fazla dikkat ve erken tedavi isteyen hastalıklar olduğunu belirtmek gerekir.

“Karaciğerde meydana gelen ve vücudun geneli üzerinde yaptığı olumsuz etkilerle, bireyin yaşam kalitesinde büyük ölçüde düşüşlere sebep verebilen bu hastalıklardan bir tanesi de karaciğer nodülüdür.”

Halk arasında tümör olarak nitelendirilen karaciğer nodülünü şu şekilde tanımlamak mümkündür:

Türüne göre semptomları değişiklik gösteren, semptomların kendini net bir şekilde göstermemesi nedeniyle genellikle teşhisinde zorlanılan ve tedavisi aksatıldığı takdirde vücutta yaptığı tahribatın bireyin yaşantısına son verme ihtimali oldukça yüksek olan bir hastalıktır.

Karaciğerde oluşan nodülleri kaba bir tabirle iyi huylu ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Araştırmalar neticesinde ortaya konulan veriler; karaciğer nodüllerinin % 90’ ının iyi huylu olduğunu ortaya koyar.

Karaciğerde Görülen Nodül Çeşitleri

Karaciğerde ortaya çıkması muhtemel nodülleri şu şekilde sıralamak ve detaylandırmak mümkündür:

Adenom: Karaciğerde görülen nodüller arasında en az rastlanan ve yüksek oranda kadın bireyleri etkileyen bir tiptir. Adenom nodül, tanı koyma noktasında hekimlerin elini bir hayli zorlaştırır ve genellikle. Karaciğerin öz dokusunun meydana getirdiği bu nodül türü nadir de olsa kötü huylu olarak ortaya çıkabilir. İyi huylu ya da kötü huylu ayırt etmeksizin adenom nodüle sahip olan kadın bireyler için kesinlikle hamilelik önerilmez. Bu durumun en temel nedeni ise; nodülün büyümesinin sağlıklı bir doğum yapmaya engel teşkil etmesidir.

Hemanjiom: Görülme sıklığı % 10 olan ve çoğunlukla iyi huylu olan hemanjiomun ortalama büyüklüğü 3 ile 4 cm. aralığında değişkenlik gösterir. Nodülün büyüklüğü 4 cm. üzerine çıkmaya başladığı takdirde semptomlarla belirli belirsiz ortaya çıksa da iyi huylu olanları 10 cm.’ e kadar vücudu tehdit edecek düzeye gelmezler ve kan testiyle tespit edilmesi imkansız olan nodülün tespitinde ultrason cihazları tercih edilir. Adenom da olduğu gibi hemanjiomun da erkeklere oranla kadınlarda daha sık görüldüğü tespit edilmiştir.

Soliter: Tamamı iyi huylu olan soliter nodüller, 5 cm.’ e büyüklüğe ulaşana kadar vücut üzerinde herhangi bir etki yapmazlar. Belirli bir büyüklüğe eriştikten sonra karnın sağ bölgesinde ağrı, ateş ve iştahsızlık şeklinde etkileri olabilir. Soliter nodüllerin iyi huylu nodüller olması nedeniyle verdiği rahatsızlıklar ciddi boyutlara ulaşmadığı takdirde tedavi edilmemesinde herhangi bir sakınca görülmez.

Rejeneratif Hiperplazi: İyi huylu nodüller sınıfına dahil edilen bu tip, çoğunluk 50 yaş üstünde görülür ve bireye uygulanan karaciğer ya da kemik iliği nakli, kemoterapi sonrasında ortaya çıkabilir. Düşük olasılıkta da olsa kansere dönüşme ihtimali olan rejeneratif hiperplazi nodüllerin tam manasıyla tespit edilebilmesinin yegane yolu laparoskopi yöntemidir.

Karaciğerde Nodül Tedavisi

Karaciğerde nodül tedavisinin temel esasını; “İyi huylu olanları çoğu zaman göz ardı et, kötü huyluları tedavi et.” ilkesine dayandırmak yanlış bir ifade olmayacaktır. Çünkü; iyi huylu karaciğer nodüllerinin vücuda önemli ölçüde tahribat verecek düzeye gelmediği takdirde tedavi edilmesine gerek duyulmaz.

Nitekim uzman görüşler, iyi huylu tümörlerin kontrol altına alınmasında bireyin sağlıklı beslenmesinin ve belirli aralıklarla spor faaliyetlerinde bulunmasının büyük etkisi olduğu görüşünde birleşmiştir.

Kötü huylu nodüllerin tedavisinde ise cerrahi uygulamalar tercih edilir. Önleyici etkenlerin devreye sokularak nodülün etkileri azaltıldıktan sonra yapılan operasyonla nodül karaciğerde uzaklaştırılır.

Burada önleyici etkenlere ayrı bir parantez açmak gerekir. Örneğin; kötü huylu bir nodüle sahip olan bir kadının doğum kontrol hapı kullanmasının yasaklanması bu duruma verilebilecek en net örnektir. Yani; nodülü meydana getirme olasılığı olan faktörlerin ortadan kaldırılması da tedavi sürecinde önemli bir aşamadır.

Karaciğer nodüllerinin tedavisi esnasında karşılaşılması muhtemel en ciddi problem; nodülün yayılmış olması yani erken teşhis edilememişidir. Bu durumun nedeni bir önceki paragraflarda da belirtildiği gibi nodüllerin semptomlarını deyim yerindeyse gizlemesi ve ciddi boyutlara gelene dek bireyden saklamasıdır.

“Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda hastalığın tedavisinde çabuk hareket etmenin, tedavinin başarı oranı önemli ölçüde etkilediği söylenebilir.”1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Yorum ekle