Sindirim Sisteminde Karaciğerin Görevleri Nelerdir?

Vücudumuz için vazgeçilmez bir organ olan karaciğer, aynı zamanda sindirim sitemine de yardımcı organlardan biridir ve sindirimde ki rolü de vazgeçilmezdir.

Sindirim Sistemi Organları

Sindirim sistemi yaşamımızı sürdürebilmemiz için gereken enerjinin üretilmesi nedeniyle tüketilen besinlerin vücudumuzun çalışmasına uygun bir hale gelmesini sağlayan bir dizi organdan oluşur.

Ana sindirim organları

  • Ağız
  • Yemek Borusu
  • Mide
  • İnce bağırsak
  • Kalın Bağırsak

Sindirime Yardımcı Organlar

  • Tükürük bezleri
  • Karaciğer
  • Pankreas

Sistemi oluşturan organların, besinlerin mekanik ve kimyasal olarak sindirilebilmesi ve vücudumuz tarafından gerekli maddelerin ayrıştırılması konusunda son derece hassas ve birbiriyle uyumlu olması gereken görevleri vardır. Herhangi bir nedenle görevini yerine getiremeyen bir organ nedeniyle, birçok farklı rahatsızlık oluşabilir  ve bu rahatsızlıklar yaşamsal önemdedir.

Sindirim Sistemi Nasıl Çalışır?

Sindirim ağızda henüz besinlerin çiğnenme aşamasında başlar, mekanik ve kimyasal olmak üzere iki türe ayrılır. 

Mekanik Sindirim

Tüketilen gıdaların, ağız, dişler, dil ve kaslar kullanılarak küçük parçalara ayrılmasıyla yapılır. Ağız ve Mide mekanik sindirimin yapıldığı organlardır. Küçük parçalara ayrılan besinlerin sindirilmesi kolaylaşır.

Kimyasal Sindirim

Besinlerin su ve çeşitli enzimlerin kullanılması yoluyla, hücre zarından geçebilecek yapı taşları boyutuna indirilmesidir. Bu sayede vücudumuz için gerekli vitaminler, mineraller, proteinler, karbonhidratlar ve diğer maddeler ağız, mide ve ince bağırsak tarafından emilerek kana karışır ve gerekliliğine göre karaciğer başta olmak üzere diğer organlarımıza taşınır.

Ağız besinleri tüketebilmemiz için parçalama işlemi yapmaya başladığında, mekanik sindirim le birlikte kimyasal sindirim de başlamış olur. Gerekli olan bazı maddeler ağızda parçalanırken kimyasal olarak da sindirilmeye başlanmış olur. Yemek borusu kanalıyla asıl sindirim işlemleri için depo işlevide gören mideye ulaşan besinler, burada da hem mekanik ve hem de kimyasal olarak sindirilmeye devam ederler. Ancak kimyasal sindirim konusunda ana işlevi ince bağırsak yapar. İnce bağırsağa ulaşmış olan besinler, pankreasın salgıladığı çeşitli enzimler ve karaciğerin salgıladığı safra yoluyla kimyasal olarak sindirilebilecek hale gelirler ve yine ince bağırsağın yüzeyi tarafından emilirler. Kalın bağırsağa ulaşmış olan besinler artık atık ve sindirilemeyen maddeler durumundadır ve kalın bağırsakta herhangi bir emilim süreci yaşanmadan dışarı atılırlar.

Karaciğerin Sindirim Sistemindeki Görevleri

Merkezi bir organ olan karaciğer, vücudumuzun en önemli organlarından biridir. Pek çok önemli işlevi aynı anda yürüten ve bu işlevler arasında da bağlantı kurulmasını sağlayan karaciğerin görevleri arasında, sindirime yardımcı olmakta vardır. Özellikle yaşamsal öneme sahip pek çok maddenin üretilmesi, salgılanması ve depolanması konusunda işlev gören karaciğer, aynı zamanda depolaması gereken vitamin, mineral ve benzeri maddelerin gerekli şekilde parçalanmasına yardımcı olan safra üretimini de gerçekleştirir. Sindirim kanalı tarafından emilen besinlerin içerisinde bulunduğu kan doğrudan karaciğere ulaşır ve içerisinde bulunan besinlerin fazlası karaciğer tarafından depolanır. Gerektiğinde bu besinler kana iletilir.

Safra Üretimi

Karaciğerin önemli görevlerinden biri safra üretimi ve salgılanmasıdır. Bunun için alyuvarların parçalanması sırasında oluşan hemoglobini kullanan karaciğer, her gün 600 ile 1000 cc olmak üzere safra üretimi gerçekleştirir. Üretilen safra safra kesesinde toplanır ve sindirime yardımcı olması için ince bağırsağa verilir. İnce bağırsağa verilen safranın büyük kısmı geriye emilir ve emilmeyen kısım kalın bağırsağa ulaşarak dışarı atılır. Dışarı atılan gaitanın rengini safra verir. 

Safranın Görevleri

Safra kolesterol, safra pigmentleri, safra tuzları, su ve yağ asitlerinden oluşur. Safranın ana görevi besinler yoluyla alınan yağların mekanik olarak sindirilmesidir. Bu yağlarda bulunan K,E,A ve D vitaminlerinin emiliminin artmasını da safra sağlar. Mideden ince bağırsağa ulaşan asitlerin bazlaşmasını sağlayarak daha az zararlı hale gelmelerini sağlayan safra aynı zamanda bağırsak villuslarının hareketliliğini arttırır. Zararlı bakterilerin üremesine engel olduğu gibi, bağırsak kokuşmasına da engel olur. Bu görevleriyle safra ve safrayı üreten karaciğer, sindirim için vazgeçilmezdir. Safranın herhangi bir nedenle yeterli miktarda üretilmemesi veya hiç üretilmemesi, sindirimin yeterli şekilde yapılamamasına neden olur ve buna paralel olarak pek çok farklı yaşamsal önemde rahatsızlık meydana gelir.

KaynaklarKullanıcı Yorumları ve Oyları

1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...
Yorum ekle